Odporúčame vyvinúť a udržiavať vaše webové stránky pomocou
RocketCake.
Jedná sa o bezplatný a ľahko použiteľný program.
Použite možnosť Publikovať na internet.
FTP adresu, užívateľské meno a heslo poskytneme my.